Топирамат и лекарства в Домодедово

  Название препаратаПроизводитель
  Макситопир
  Топалепсин
  Топамакс
  Топирамат
  Топирамат-Тева
  Топиромакс
  Топиромат
  Топсавер
  Тореал
  Торэпимат
  Эпитоп
  Ропимат
  Топирамат-Виал